Takara Tomy VerVer(Multicolor)

Takara Tomy VerVer(Multicolor)

Brand :
Takara Tomy
| Sold by :
Last Updated on : Nov 15, 2020
Out Of Stock
Flipkart

Rs. 6167

Reward from PaisaWapas
T&C
Rs.0
Lowest Price after Reward

Rs.6167

Product Info & Care
toy-Figure

Takara Tomy VerVer(Multicolor)Specifications:

In the Box
1 Mini Figures
General
Type Mini Figures
Minimum Age 3 years
Character Chun Li, Sakura Kasugano
Overview Mini Figures
0, No batteries Batteries
Important Note
The color of some product parts may vary from what is shown in the image
Power Features
Battery Type 0 No batteries Battery
Rechargeable No

Similar products

More products from this brand

Paisawapas.com as top cash back & Coupons website, ensures you get the best price & deal on Takara Tomy VerVer(Multicolor) by Takara Tomy in India. How do we ensure the cheapest price of Takara Tomy VerVer(Multicolor)?, well when you shop at Flipkart via Paisawapas.com we get paid commission for the sale you generate & we pass that commission to you as Reward. Grab the deal on Takara Tomy VerVer(Multicolor) by Takara Tomy via PaisaWapas.com at Flipkart.

The latest price of Takara Tomy VerVer(Multicolor) at Flipkart is ₹6167 and was last updated on Nov 15, 2020 12:12:08 PM IST

When you buy Takara Tomy VerVer(Multicolor) from Flipkart via Paisawapas.com your effective price after Reward will be ₹6167 (*see Reward rates for details).
The price is valid in all major cities of India including Delhi, Bangalore, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, Chennai and Pune. Please check the specific e-commerce website for T&Cs and buying terms.
Fields marked with * are compulsory